Zarówno duże, jak i małe firmy, chcąc zdobyć nowych klientów i skutecznie konkurować z innymi przedsiębiorstwami działającymi w tej samej branży, bardzo często decydują się na wystawianie kontrahentom faktur z wydłużonym terminem płatności, który może wynosić kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt dni. W przypadku, kiedy opiewają one na duże kwoty lub zainteresowanie klientów kredytem kupieckim jest duże, wówczas przedsiębiorstwo może mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej. Rozwiązaniem tego problemu jest faktoring, który obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem. Czym jest i ile kosztuje? Podpowiadamy.

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa świadczona przez faktora, czyli firmę faktoringową, polegająca na wykupie faktury za gotówkę. Przedsiębiorstwo, które podpisuje umowę z firmą faktoringową, przekazuje jej nieprzeterminowane faktury swoich kontrahentów. Kiedy faktor sprawdzi te dokumenty, wówczas przekazuje faktorantowi nawet 80% wartości faktury w ramach zaliczki. Gdy klient opłaci fakturę, wtedy faktor przesyła resztę należności faktorantowi. 

Faktoring online to więc świetne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chciałyby uzyskać jak najszybszy dostęp do zamrożonych w ramach kredytu kupieckiego pieniędzy. Rozwiązanie to wpływa na poprawę sytuacji finansowej i stabilizację przychodów firmy. Warto również wiedzieć, że faktoring nie obniża zdolności kredytowej, a koszty jego finansowania można odliczyć od podatku dochodowego i VAT.

Rodzaje faktoringu

Obecnie możemy wyróżnić kilka różnych rodzajów faktoringu. Najpopularniejszy jest faktoring pełny i niepełny. Ten pierwszy polega na tym, że to faktor, czyli firma faktoringowa bierze na siebie odpowiedzialność w razie, gdyby klient faktoranta nie uiścił zapłaty w terminie. Wówczas to na niej spoczywa obowiązek windykacji takiej wierzytelności. 

W przypadku faktoringu niepełnego z kolei to faktorant, czyli przedsiębiorstwo, które korzysta z usługi faktoringu, zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych od faktora pieniędzy w sytuacji, kiedy jego klient nie uiści wymaganej opłaty w terminie. Faktoring jawny z kolei to usługa, w ramach której dłużnik musi wyrazić zgodę na cesję wierzytelności. Jego przeciwieństwem jest faktoring cichy, w ramach którego kontrahent może nie wiedzieć o wykupie jego faktury przez firmę faktoringową.

Ile kosztuje faktoring?

Faktoring to usługa, która ma wiele zalet. Możliwość uzyskania zamrożonych w ramach faktur z wydłużonym terminem płatności środków wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia pewnej opłaty. Na cenę faktoringu wpływa kilka czynników. Przede wszystkim wybrany rodzaj usługi. Na przykład koszty faktoringu niejawnego będą wyższe niż jawnego. Zazwyczaj na cenę faktoringu składa się prowizja, która może wahać się od 0,2 do 3% w skali miesiąca i odsetki oparte w dużej mierze na stawce WIBOR. Pobierane są one przez cały okres korzystania z zaliczki.

Dodaj komentarz